Agrochemické zkoušení zemědělských půd

JAK VZORKUJEME PŮDU?
 • odběrová místa půdních vzorků jsou zaměřena GPS
 • jeden směsný vzorek je složen z min. 25 dílčích odběrů
 • hustota vzorkování v rozsahu 1-10 ha na vzorek
 • rozmístění odběrových míst matematickým modelem nebo na základě DPZ a výškového profilu
CHEMICKÉ ANALÝZY PŮDNÍCH VZORKŮ
  • obsahy přístupného fosforu, draslíku, hořčíku, vápníku, pH
  • obsahy přístupné síry, obsah organické hmoty, analýza obsahu mikroprvků
FYZIKÁLNÍ ANALÝZY PŮDNÍCH VZORKŮ
 • půdní druhy - zrnitostní složení
 • dostupná vodní kapacita a další
JAKÉ JSOU VÝSTUPY ZE VZORKOVÁNÍ?
 • mapy variability zásoby živin, mapy půdních fyzikálních a chemických vlastností
 • trendy - nárůsty / poklesy obsahu živin a půdních vlastností v porovnání s předchozími výsledky
 • bilance organické hmoty a osevní postupy
 • tvorba plánů hnojení, jednoduché a přehledné
 • tvorba aplikačních map pro většinu aplikační techniky