PREFARM®


Umíme vzorkovat půdu a zjistit chemické i fyzikální vlastnosti. Pracujeme přímo na poli.

Umíme pracovat se satelitními a leteckými snímky. Začali jsme již v roce 2000.Pracujeme s nadmořskou výškou a odtokovými liniemi. Zpracujeme i senzorická data z vašich senzorů.

Umíme pracovat s mapou relativního výnosového potenciálu.Umíme zpracovat výnosové mapy pro různé značky kombajnů a použít je pro doporučení.