Výškový profil pozemků

SPECIFIKACE
  • přesná mapa nadmořské výšky
  • mapa orientace svahu
  • využití digitálního modelu reliéfu 4. generace
  • mapa nadmořské výšky
  • znázornění odtokových linií
  • korekce odběrových míst půdních vzorků
  • korekce doporučení pro aplikační mapy
Výškový profil pozemků