Mapa relativního výnosového potenciálu

SPECIFIKACE
    • možnost integrace map relativního výnosového potenciálu zpracovaného na Mendelově univerzitě
    • možnost integrace vlastních - zákaznických map výnosového potenciálu
    • možnost editace map výnosového potenciálu
    • možnost tvorby aplikačních map na základě map výnosového potenciálu
    • možnost korekce všech doporučení na základě map výnosového potenciálu
mapa relativního výnosového potenciálu