Dálkový průzkum země

SPECIFIKACE
  • celoroční zobrazení satelitních snímků Sentinel 2 s vysokým rozlišením
  • integrace snímků do PREFARM MapServeru, jednoduchá obsluha
  • možnost analýzy různých vegetačních indexů zobrazujících variabilitu biomasy
  • třídění a zpracování snímků podle plodin
  • porovnání různých vegetačních období a růstových stádií plodin
  • možnost tvorby aplikačních map na základě variability porostu
Sentinel 2