Internetová aplikace
PREFARM® MapServer


Prefarm Mapserver

PŘÍSTUPNÁ VŽDY A VŠUDE

BEZ NUTNÉ INSTALACE NA VAŠEM POČITAČI


Pro farmáře poskytujeme veškeré informace prostřednictvím PREFARM® Mapserveru.

Tento nástroj umožňuje všechna získaná data zpracovat, analyzovat a vyhodnotit.
Právě zde se nejvýrazněji uplatňuje komplexnost systému, který pracuje se všemi dostupnými druhy dat – z půdních vzorků, ze satelitních snímků i z výnosových map. Zpracovává komplexní doporučení pro využití zjištěné variability pozemků, připravuje plány hnojení a generuje aplikační mapy pro aplikační techniku jednotlivých farmářů. Jde o komplexní nástroj určený nejen agronomům, ale také řídícímu managementu zemědělských farem.

Agronomická doporučení se stále zpřesňují a jsou v nich promítnuty informace, které přesněji vypovídají o skutečném stavu půdních vlastností. Pro tvorbu doporučení jsou samozřejmě nezbytné také provozní agronomické informace a korekce.
SPECIFIKACE
 • je kompatibilní s GC úpravy Geocentrum
 • přehledné náhledy, souhrny, statistiky
 • zobrazuje mapy zásob živin, fyzikálních a chemických vlastností půd
 • zobrazuje rozdíly a porovnání zásoby živin v různých obdobích
 • integruje osevní postupy a organické hnojení
 • zpracovává plány hnojení, algoritmy výpočtu jsou pravidelně inovovány
 • generuje aplikační mapy pro většinu aplikační techniky
 • zobrazuje výnosové mapy
 • zobrazuje mapy výnosového potenciálu, umožňuje editaci
 • generuje aplikační mapy dle map výnosového potenciálu
 • modul DPZ zobrazuje satelitní snímky a analýzy vegetačních indexů
 • modul DPZ umožňuje tvorbu aplikačních map podle analýzy satelitních snímků
Prefarm Mapserver